Jelenzkezés

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

A 2021/22. nevelési évre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a szokásos tájékoztató előadásunk időpontját nem tudjuk tervezni.       Előre láthatóan szeptembertől 2-3 üres helyünk lesz csupán, ennek ellenére szívesen veszünk minden érdeklődést, jelentkezést.

1. A felvételi jelentkezés, beíratás ideje, módja

Az írásos jelentkezéseket: 2021. április 5 - április 16. között fogadjuk

Módja: postai úton vagy személyesen eljuttatva az óvodába

Benyújtandó iratok, adatok:

- felvételi jelentkezési lap https://www.manofalva.hu/letoltesek/

- kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve és címe

A határidőn belül beérkezett felvételi jelentkezéseket követően  személyesen vagy online mód találkozunk egyenként a családokkal egy rövid beszélgetésre, ismerkedésre. 

2. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2021. április 17. és 21. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoport-összetételére vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára. A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2021. április 22-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

A felvételt nyert gyermek első óvodai nevelésének napján a szülő köteles bemutatni a következő okiratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Budapest, 2021. január 17.

 Kaszás Katalin intézményvezető