Jelenzkezés

A jelentkezés lezárult, minden üres férőhely betöltve!

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

2024. március 8-ig várjuk szeretettel a 2024/25-ös nevelési évünkre a jelentkezéseket!


1. A felvételi jelentkezés:

Módja: postai úton vagy személyesen eljuttatva az óvodába

Benyújtandó iratok, adatok:

- felvételi jelentkezési lap https://www.manofalva.hu/letoltesek/

- kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve és címe

A határidőn belül beérkezett felvételi jelentkezéseket követően  a felvételre esélyes családokkal előre egyeztetett időpontban személyesen is találkozunk egy rövid beszélgetésre, ismerkedésre. 

2. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesítjük.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoport-összetételére vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára. A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

A felvételt nyert gyermek első óvodai nevelésének napján a szülő köteles bemutatni a következő okiratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Budapest, 2024. február

 Kaszás Katalin igazgató