Jelenzkezés

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

A 2020/21. nevelési évre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden óvodára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

1. A felvételi jelentkezés, beíratás ideje, módja

Ideje: 2020. április 2 - április 17.

Módja: elsődlegesen elektronikus úton az óvoda hivatalos e-mail címére: info@manofalva.hu

Benyújtandó iratok, adatok:

- felvételi jelentkezési lap https://www.manofalva.hu/letoltesek/

- kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve és címe

Az óvoda által március 15-ig már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket jelentkezéseket beiratkozásként is kezeljük.

Az EMMI-határozat értelmében az óvodának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, majd ezt követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét, a felvétel kérdésében hozott óvodai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak értesítést.

2. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2020. április 17. és 20. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoport-összetételére vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára. A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2020. április 20-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

A felvételt nyert gyermek első óvodai nevelésének napján a szülő köteles bemutatni a következő okiratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Budapest, 2020. április 2.

 Kaszás Katalin intézményvezető