Jelenzkezés

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY


Óvodánkat bemutató tervezett előadásunk (2022. március 1.) ELMARAD és későbbi időpontban sem lesz megtartva. Intézményünkről a honlapunkról és a feltöltött dokumentumainkból tájékozódhatnak.


1. A felvételi jelentkezés:

Az írásos jelentkezéseket: 2022. március 7-15. között fogadjuk

Módja: postai úton vagy személyesen eljuttatva az óvodába

Benyújtandó iratok, adatok:

- felvételi jelentkezési lap https://www.manofalva.hu/letoltesek/

- kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve és címe

A határidőn belül beérkezett felvételi jelentkezéseket követően  a felvételre esélyes családokkal személyesen április 19-22 között találkozunk egyenként egy rövid beszélgetésre, ismerkedésre. 

2. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2022. április 23 . és 25. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesítjük.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoport-összetételére vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára. A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2022. április 29-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

A felvételt nyert gyermek első óvodai nevelésének napján a szülő köteles bemutatni a következő okiratokat: a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Budapest, 2021. november 

 Kaszás Katalin intézményvezető